Jubileusz X- lecia działalności Spółki WW Building Poland.

W listopadzie 2018 roku Spółka WW Building Poland świętowała jubileusz dziesięciolecia swojej działalności.

W ciągu tego czasu Spółce udało się zrealizować kilkadziesiąt projektów budowlanych- zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, co więcej okres ten pozwolił  na stworzenie i ukształtowanie zgranego i kompetentnego zespołu pracowników, który wspólnie pragnie realizować podjęte zadania.

Obecnie realizowane projekty i przedsięwzięcia, jak i te które planowane są na przyszłe lata pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować dalszą działalność Spółki WW Building Poland.