Kolejny etap prac na inwestycji Aloha Residence, Szczecin.

Aktualnie na budowie Aloha Residence w Szczecinie wykonywane są następujące prace:

  • Docieplenie ścian pomieszczeń w garażu na poziomie -1 oraz -2,
  • Montaż stolarki okiennej oraz szklenia,
  • Docieplenia ścian klatek schodowych i korytarzy,
  • Izolacja przeciwwodna i termiczna dachów i tarasów,
  • Montaż okablowania w mieszkaniach,
  • Prace tynkarskie w mieszkaniach na poziomie +2 oraz +3,
  • Montaż mieszkaniowych instalacji wod.-kan. i c.o. na kondygnacji +1,
  • Montaż instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu,
  • Montaż obróbki blacharskiej na dachu,
  • Docieplenia kominów na dachu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją zdjęciową z budowy!