NCDC Business Race 2019 - bieg sztafet firmowych.

W czerwcu 2019 roku Spółka WW Building Poland po raz kolejny miała przyjemność wziąć udział w biegu sztafet firmowych NCDC Business Race. Dla czteroosobowego zespołu reprezentującego WW Building Poland bieg stanowił przede wszystkim integrację i dobrą zabawę, ale również możliwość sprawdzenia swoich możliwości.