Raport z postępu prac na projekcie "5 to the Sea" w Międzywodziu.

Aktualnie na budowie wykonywane są następujące prace :

✓ Rozpoczęto montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na obu budynkach,
✓ Rozpoczęto montaż pieców gazowych w mieszkaniach,
✓ Na dachu trwają prace w zakresie obróbek blacharskich i uszczelnień kominów,
✓ Rozpoczęto montaż warstwy ociepleniowej z wełny w zakresie elewacji wentylowanej,
✓ Wykonano konsole oraz zamontowano profile pod montaż płyt zewnętrznych,
✓ Trwając prace w zakresie elewacji lekko-mokrej.