Miniaturka

Tydzień Bezpieczeństwa 2018

Tydzień Bezpieczeństwa 2018 - trwający od 14 do 20 maja, to największa w Polsce inicjatywa na rzecz krzewienia kultury BHP, tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Bezpieczeństwo się opłaca. Wszystkim", patronem honorowym akcji jest Państwowa Inspekcja Pracy. Głównym celem akcji jest przygotowanie szkoleń i spotkań, które poszerzą wiedzę pracowników w zakresie BHP oraz będą miały wpływ na podniesienie bezpieczeństwa na budowach. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w firmie WW Building Poland zorganizowano szkolenie z ratownikiem medycznym dla pracowników firmy oraz podwykonawców. Szkolenie przeprowadzono w formie pokazu najczęstszych urazów występujących na budowie oraz sposobów ich praktycznego opatrywania za pomocą apteczki pierwszej pomocy czy innych materiałów dostępnych na budowie. Największy entuzjazm w uczestnikach wzbudził etap praktyczny gdzie każdy mógł nie tylko zobaczyć jak opatrywać takie urazy, ale też sprawdzić się chociażby przy przeprowadzaniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Wiedza, która została przekazana uczestnikom pozwoli im wykonać podstawowe czynności pierwszej pomocy przed przyjazdem odpowiednich służb w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia