Generalne wykonawstwo

Przedsiębiorstwo WW Building Poland zapewnia kompleksową obsługę inwestycji. Kompleksowa obsługa rozumiana jest jako szereg działań. Są to między innymi:

✓ przygotowanie koncepcji

✓ koordynacja projektowa

✓ nadzorowanie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę

✓ wykonanie sieci zewnętrznych

✓ posadowienie budowli

✓ realizacja konstrukcji żelbetowej lub stalowej

✓ roboty murowe

✓ instalacja elektryczna

✓ instalacja sanitarna

✓ dachy

✓ elewacja

✓ montaż stolarki otworowej

✓ prace wykończeniowe

✓ zagospodarowanie terenu

✓ budowa dróg i chodników

✓ pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Firma WW Building Poland wykonawstwo powierza przede wszystkim własnej kadrze, która składa się z doświadczonych pracowników, koordynowanych przez zespół wykwalifikowanych kierowników i inżynierów.

Generalne wykonawstwo realizowane przez przedsiębiorstwo WW Building Poland to:

✓ po pierwsze – kompetentna kadra i zaplecze sprzętowe

✓ po drugie – terminowość i wysoka jakość realizacji

✓ po trzecie – kompleksowe usługi.

 

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150