Koordynacja projektowa

Przedsiębiorstwo WW Building Poland zapewnia koordynację inwestora w trakcie całego procesu projektowego. Zespół gwarantuje współpracę między innymi przy:

✓ projektowaniu

✓ kooperacji z biurami architektonicznymi

✓ kooperacji z biurami konstrukcyjnymi

✓ weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności i poprawności względem obowiązujących przepisów prawnych

✓ wykonywaniu pomiarów

✓ tworzeniu wycen i kosztorysów

✓ wskazaniu i uzasadnieniu odpowiednich optymalizacji projektowych.

Koordynacja projektowa realizowana przez przedsiębiorstwo WW Building Poland to:

✓ po pierwsze – kompetentna kadra i zaplecze sprzętowe

✓ po drugie – terminowość i wysoka jakość realizacji

✓ po trzecie – kompleksowe usługi.

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150