Inwestor zastępczy

Przedsiębiorstwo WW Building Poland oferuje współpracę w charakterze inwestora zastępczego. Jako inwestor zastępczy zapewniamy pomoc między innymi w zakresie:

✓ organizacji formalności

✓ synchronizacji wszystkich prac na terenie inwestycji

✓ koordynacji wszystkich prac na terenie inwestycji

✓ controllingu finansowego

✓ nadzoru budowlanego

✓ kierowania projektem

✓ odbiorów końcowych

✓ marketingu (badanie i ocena potrzeb rynkowych, przygotowanie strategii sprzedaży oraz ceny, komunikacja z rynkiem – wszystko to składa się na skuteczną reklamę, a co za tym idzie – odpowiadanie na potrzeby klientów i pozyskiwanie ich).

Firma WW Building Poland na tle konkurencji wyróżnia się przede wszystkim swoim zapleczem kadrowym. Naszych specjalistów cechuje nie tylko znajomość zagadnień teoretycznych, ale także umiejętności praktyczne, poparte wieloletnim doświadczeniem. Te czynniki powodują, że współpraca z WW Building Poland jest jednoznaczna z optymalizacją kosztów budowy, a także z zapewnieniem stosownego wsparcia merytorycznego w przypadku sytuacji problemowych.

Zastępstwo inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorstwo WW Building Poland to:

✓ po pierwsze – kompetentna kadra i zaplecze sprzętowe

✓ po drugie – terminowość i wysoka jakość realizacji

✓ po trzecie – kompleksowe usługi.

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150