Miniaturka

DGS, Mierzyn koło Szczecina

Miniaturka

DGS w Mierzynie koło Szczecina to centrum logistyczne przedsiębiorstwa DGS – producenta urządzeń wspomagających medycynę słuchu. DGS jest częścią międzynarodowej organizacji William Demant, która zajmuje się wytwarzaniem aparatów słuchowych, implantów kostnych i szeroko pojętych urządzeń wspomagających medycynę słuchu. Zgodnie z wyżej scharakteryzowanym przeznaczeniem obiektu istniały specjalistyczne wymagania dotyczące realizacji.

Projekt rozbudowy hali magazynowej w Mierzynie charakteryzował się między innymi:

✓ krótkim okresem realizacji inwestycji

✓ nietypowymi rozwiązaniami związanymi z branżą, jaką trudni się przedsiębiorstwo DGS

✓ podwyższonymi warunkami bezpieczeństwa (ryzyko wynikające z procesu ładowania wózków akumulatorowych).

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami inwestycji.

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150