Miniaturka

Kamienice na ulicy Śląskiej, Szczecin

Miniaturka

Kamienice na ulicy Śląskiej w Szczecinie to zrewitalizowane budynki znajdujące się w centrum Szczecina, które stanowią jedną z wielu wizytówek miasta. Projekty dotyczące renowacji zabytkowych budynków (przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych) to trudne wyzwanie. Przedsiębiorstwu WW Building Poland udało się zmodernizować i przebudowywać kamienicę tak, aby nie stracić ich charakteru, a jednocześnie uzyskać efekt ponadczasowości. Jest to szczególnie ważne w centrach starych miast, które łączą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Na szczególną uwagę zasługują między innymi:

✓ precyzja i szczegółowość przy wykonywaniu renowacji

✓ efekt ponadczasowości

✓ współgranie z obiektami znajdującymi się w okolicach kamienic na ulicy Śląskiej.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami inwestycji.

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150