Miniaturka

Logo, Świnoujście

Miniaturka

Logo w Świnoujściu to budynek biurowo-usługowy posiadający innowacyjną, efektowną fasadę. Inwestycja charakteryzuje się okazałą zewnętrzną fasadą szklaną.

Głównymi wyzwaniami dla przedsiębiorstwa WW Building Poland, jako generalnego wykonawcy tej inwestycji, były między innymi:

✓ realizowanie inwestycji przy braku terenu zaplecza budowy

✓ wpasowanie budynku jako plomby, pomiędzy istniejącą już zabudową

✓ posadowienie fundamentów na studniach.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami inwestycji.

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150