Oceanarium, Międzyzdroje

Oceanarium w Międzyzdrojach to nowa siedziba wielkiej atrakcji nadbałtyckiego kurortu i zarazem architektoniczna wizytówka miasta. Przedsiębiorstwo WW Building Poland, jako generalny wykonawca, latem 2018 roku rozpoczęło prace przy budowie Oceanarium w Międzyzdrojach.

W skład realizowanego projektu wchodzą między innymi:

✓ skomplikowana konstrukcja żelbetowa w standardzie umożliwiającym jej prezentację

✓ koordynacja prac w zakresie technologii basenów

✓ wykonanie zbiorników tunelowych

✓ oryginalne ogrodzenie dopasowane do charakteru budynku.

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150