Miniaturka

Piastów Office Center, Szczecin

Miniaturka

Piastów Office Center w Szczecinie to kompleks trzech budynków o przeznaczeniu biurowym i usługowym, w tym gastronomicznym i medycznym. Przedsiębiorstwo WW Building Poland, jako generalny wykonawca inwestycji, zapewniło, poza wykonaniem, nadzór oraz koordynację całego procesu budowy kompleksu Piastów Office Center w Szczecinie. Budynek otrzymał certyfikat Breeam.

Prace nad obiektem obejmowały w szczególności:

✓ trzykondygnacyjny garaż podziemny

✓ przestrzeń biurową

✓ zagospodarowanie terenu (w tym terenu dziedzińca)

✓ indywidualne rozwiązania elewacyjne

✓ trzystopniowe zabezpieczenia dostawy energii elektrycznej.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami inwestycji.

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150