STARGUM WEWNĄTRZ

Stargum II, Stargard

STARGUM WEWNĄTRZ

Stargum II w Stargardzie, to kolejny projekt budowy hali, który WW Building Poland Sp. z o.o. miała przyjemność zrealizować dla przedsiębiorstwa Stargum – producenta wyrobów i mieszanek gumowych. Hala magazynowa powstała w celu polepszenia istniejącego układu funkcjonalnego obszaru magazynowego firmy STARGUM.


 

Na szczególną uwagę przy realizacji tej inwestycji zasługują między innymi :

✓ Hala przeznaczona jest do magazynowania granulatów EPDM

(stosowanych głównie na nawierzchnie sportowe, rekreacyjne, place zabaw i gier) oraz wypełniacza

kablowego WK-7525 (materiał stosowany do elementów wypełniających kable i przewody),

✓ Towar składowany jest na nowoczesnym systemie regałów magazynowych ,

✓ Główny układ konstrukcyjny hali stanowią ramy blachownicowe w konstrukcji stalowej o rozpiętości osiowej 2x14,80m.


 

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami inwestycji.

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150