Miniaturka

Dom lekarski - Piastów Office Center, Szczecin

Miniaturka

Dom lekarski to szpital oraz gabinety lekarskie mieszczące się w kompleksie Piastów Office Center w Szczecinie. Przedsiębiorstwo WW Building Poland miało przyjemność zajmować się realizacją prac adaptacyjnych pod nowoczesne gabinety lekarskie w Piastów Office Center Szczecin.

W zakres prac wchodziło między innymi:

✓ wykonanie robót w strefie szpitala jednodniowego

✓ realizacja sali operacyjnej zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi

✓ realizacja sali ambulatoryjnej zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami inwestycji.

Inne realizacje

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150