Koordynacja projektowa

Przedsiębiorstwo WW Building Poland zapewnia koordynację inwestora w trakcie całego procesu projektowego. Zespół gwarantuje współpracę między innymi przy:

✓ projektowaniu

✓ kooperacji z biurami architektonicznymi

✓ kooperacji z biurami konstrukcyjnymi

✓ weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności i poprawności względem obowiązujących przepisów prawnych

✓ wykonywaniu pomiarów

✓ tworzeniu wycen i kosztorysów

✓ wskazaniu i uzasadnieniu odpowiednich optymalizacji projektowych.

Koordynacja projektowa realizowana przez przedsiębiorstwo WW Building Poland to:

✓ po pierwsze – kompetentna kadra i zaplecze sprzętowe

✓ po drugie – terminowość i wysoka jakość realizacji

✓ po trzecie – kompleksowe usługi.