Pleasure of building

Our Projects

Nowoczesne osiedle mieszkaniowe łączące skandynawski i polski styl życia.

SZCZEGÓŁY

Our Services

Miniaturka

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.

Miniaturka

Synchronizacja i koordynacja prac budowlanych i działań marketingowych.

 

alt

Wsparcie inwestora w trakcie procesu projektowego i optymalizacji.

 

News

WW Building Poland Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/3

33-330 Grybów

office@ww-building.com

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000318651
NIP: PL7343348769
REGON: 120734150