Generalne wykonawstwo

Przedsiębiorstwo WW Building Poland zapewnia kompleksową obsługę inwestycji. Kompleksowa obsługa rozumiana jest jako szereg działań. Są to między innymi:

✓ przygotowanie koncepcji

✓ koordynacja projektowa

✓ nadzorowanie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę

✓ wykonanie sieci zewnętrznych

✓ posadowienie budowli

✓ realizacja konstrukcji żelbetowej lub stalowej

✓ roboty murowe

✓ instalacja elektryczna

✓ instalacja sanitarna

✓ dachy

✓ elewacja

✓ montaż stolarki otworowej

✓ prace wykończeniowe

✓ zagospodarowanie terenu

✓ budowa dróg i chodników

✓ pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Firma WW Building Poland wykonawstwo powierza przede wszystkim własnej kadrze, która składa się z doświadczonych pracowników, koordynowanych przez zespół wykwalifikowanych kierowników i inżynierów.

Generalne wykonawstwo realizowane przez przedsiębiorstwo WW Building Poland to:

✓ po pierwsze – kompetentna kadra i zaplecze sprzętowe

✓ po drugie – terminowość i wysoka jakość realizacji

✓ po trzecie – kompleksowe usługi.